Co říkali poradci na výživu před 2000 lety?

Věřte nebo ne, postupně se k jejich moudrým radám vracíme!

01. 01. 2023

Co říkali poradci na výživu před 2000 lety?

Výživové poradenství není novinkou dnešní doby. Lidé řeší problémy se stravou od nepaměti a je až zarážející, jak se dnešní stravovecí "novinky" až neuvěřitelně podobají doporučením před 2000 lety.

Zakázaná kniha Evangelium Esejských

Apokryf Evangelium Esejských ličí Ježíše trochu jinak než jsme dnes zvyklí. V podstatě z dnešního pohledu šlo o výživového a duchovního poradce, který mimo jiné vedl lid k uctívání Matky Země, detoxikaci a zdravému životnímu stylu. My se zde ve stručnosti zaměříme pouze na pasáže o stravovacích doporučeních, ikdyž samotná metodyka a průběh detoxikace vedoucí k uzdravení nemocných je velmi zajímavý a poučný.

,,Apokryf” = nebyly zahrnuty do Bible, protože se to nehodilo do konceptu náboženství

Přerušované půsty podle Ježíše

V dnešní době začínají být velmi populární přerušované půsty, přinášející velké množství benefitů. Existuje mnoho variant, velmi populární je 8/16, tedy 8-mi hodinové okno pro jídlo a 16-ti hodinové okno pro lačnění (=půst). V knize Evangelium Esejských se píše:

Neboť vpravdě pravím vám, ten, kdo jí během dne více než dvakrát, koná v sobě satanskou práci.
...
Jezte jen když je slunce vysoko na obloze a opět, když zapadne. A neuvidíte žádnou nemoc, neboť to najde zalíbení v očích Pána.

Přesně tak, již před 2000 lety se doporučovalo jídlo 2x denné - v poledne a večer. Tedy 8/16 a již tenkrát se vědělo o velkých zdravotních přínosech. Ale to není vše!

A jestli chcete, aby se andělé Boží z vašeho těla radovali a Satan se vám zdaleka vyhýbal, pak sedejte u Božího stolu jen jednou denně. Pak budou Vaše dny na zemi dlouhé, neboť toto najde obzláštní zalíbení v očích Pána.

Zde popisuje doporučení dokonce 1/23, tedy 1 jídlo a 23h lačnění, což vede ještě k lepší očistě těla. Následně popisuje stravovací doporučení pro konkrétní měsíce a varuje před nečistou stravou z dalekých zemí. Doporučuje místní potraviny. Jíst v klidu, pomalu a pořádně žvýkat potravu. Dokonce varuje před nesvázaným nočním životem, ponocování, pití alkoholu, kouření a smilnění. Všechno dnes stále velmi důležitá a používaná doporučení, které se však právě v dnešní hektické době velmi porušují.

A sedmý den nejezte žádné pozemské pokrmy, ale žijte jen ze Slova Božího.

I v dnešní době lékaři doporučují 1 den v týdnu držet půst, nechat tělo odpočinout a vyčistit se. Půsty jsou jednou ze základních praktik při jeho léčiteské činnosti

Jaké potraviny dřív jedli, aby jejich tělo bylo zdravé?

V tehdejší době neexistovali supermarkety a průmyslově připravovaná jídla, takže žádný zákaz k tomu tehdy nebyl potřeba, ale i tak by dle tehdejších doporučení průmyslově připravované potraviny neměli žádnou šanci.

Doporučení byla přísná, ale jednoduchá:

  • ovoce stromů
  • zrno a traviny polí
  • mléko dobytčat
  • med včel
  • byliny
  • když stromy nenesou, pak sušené ovoce, mandle
  • zde berme v potaz místo sepsání, u nás by zajisté nechyběla zelenina a další druhy ořechů


A k tomu navíc i drobné omezení v kuchyni:

Nejezte proto nic, co zabil silnější oheň než oheň života.

Tedy vše jíst v podstatě tak, aby se nezničili důležité živiny a nezatěžovalo se tělo. Na dobrou otázku se ptali Mistra, jak že si mají bez ohně udělat chleba. Tady je:

Recept na Ježíšův chléb

Navlhčete svou pšenici, aby do ní mohl proniktnout anděl vody. Vystavte ji potom vzduchu tak, aby ji mohl obejmout i anděl vzduchu. A nechejte ji od rána až do večera na slunci, aby k ní mohl přijít anděl slunečního světla. A požehnání těch tří andělů dá brzy vzklíčit zárodku života. Potom rozmačkejte zrní a utvořte tenké placky, jak to dělali i vaši praotcové, když opustili Egypt, dům otroctví. Vystavte ráno placky opět slunci, když stojí nejvýše, placky otočte na druhou stranu, ať i tu obejme anděl slunečního světla a nechejte je ležet až do západu slunce.

Závěrem

Dnešní doba je ve všech směrech neuvěřitelná, ale mnohá stará doporučení platí do dnes. Ne nadarmo vzniklo odvětví zvané "civilizační nemoci" a pokud někdo nějakou trpí, měl by se zamyslet zda chce žít nebo přežívat. Možná mu právě staré pravdy zachrání život.


Programátor Petr
Sponzor centrum-o-zdravi.cz

Zdroj:
ZAJDA, Miroslav. Cesta k nesmrtelnosti II. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: ASA, c2006. ISBN 80-902895-6-8.

 

Přihlašte se k odběru našich sezónních tipů na které by jste neměli zapomínat!

Pravidelně Vám budeme posílat sezónní informace ze světa zdraví, zdravého životního stylu a zdravé stravy.

E-mail příjde tak jednou za měsíc. Tak šup, hoďte tam e-mail, ať o nic nepříjdete! :)